ΑΙΡΟΤΕΛ ΑΕ
Stats
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2021
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2021 κάνοντας κλικ εδώ
PDF
Μπορείτε να δείτε τα Notes - Οικονομικές Καταστασεις της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2021 κάνοντας κλικ εδώ
2020
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2020 κάνοντας κλικ εδώ
PDF
Μπορείτε να δείτε τα Notes - Οικονομικές Καταστασεις της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2020 κάνοντας κλικ εδώ
2019
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2019 κάνοντας κλικ εδώ
PDF
Μπορείτε να δείτε τα Notes - Οικονομικές Καταστασεις της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2019 κάνοντας κλικ εδώ
PDF
Μπορείτε να δείτε το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 10.06.2019 με θέμα: Τρόπος γνωστοποίησης – αναγγελίας στην εταιρεία των δικαιωμάτων επί μετοχών των μετόχων ή άλλων δικαιούχων
κάνοντας κλικ εδώ
2018
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2018 κάνοντας κλικ εδώ
PDF
Μπορείτε να δείτε τα Notes - Οικονομικές Καταστασεις της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2018 κάνοντας κλικ εδώ
2017
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2017 κάνοντας κλικ εδώ
PDF
Μπορείτε να δείτε τα Notes - Οικονομικές Καταστασεις της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2017 κάνοντας κλικ εδώ
2016
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2016 κάνοντας κλικ εδώ
PDF
Μπορείτε να δείτε τα Notes - Οικονομικές Καταστασεις της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2016 κάνοντας κλικ εδώ
2015
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2015 κάνοντας κλικ εδώ
PDF
Μπορείτε να δείτε τα Notes - Οικονομικές Καταστασεις της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2015 κάνοντας κλικ εδώ
.
PDF
23/11/2015: Μπορείτε να δείτε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρείων AIROTEL A.E & AIROTELACHAIAS AE κάνοντας κλικ εδώ
2014
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ατομικό ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2014 κάνοντας κλικ εδώ
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF για το 2014 κάνοντας κλικ εδώ
2013
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ατομικό ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2013 κάνοντας κλικ εδώ
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2013 κάνοντας κλικ εδώ
2012
PDF
Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας σε μορφή PDF
για το 2012 κάνοντας κλικ εδώ